Huurcontract

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Dit staat vermeld in de getekende huurovereenkomst.

In de getekende huurovereenkomst staat hoe u de huurwoning kunt opzeggen en wat de opzegtermijn is. Bij veel contracten is het zo dat het eerste jaar niet opgezegd kan worden. Een huurcontract eindigt altijd op de laatste dag van de maand en bent u huur verschuldigd tot de laatste dag van de overeenkomst. Pas daarna krijgt u de waarborgsom terug.