Onderhoud

Ik heb lekkage, hoe kan ik dit melden?

Dit kan u bij ons melden via de huurdersportaal of telefonisch.

Let op, bij een ernstige lekkage van een waterleiding altijd eerst de hoofdkraan afsluiten. U kunt een melding van lekkage online doorgeven via uw huurdersportaal of telefonisch. Voordat u het verzoek indient, vragen wij u de volgende zaken te onderzoeken: Waar komt de lekkage vandaan? Wat is de mogelijke oorzaak?